fbpx

Almegas Upphandlingsdag 2023

Almega samlar 11 500 tjänsteföretag och vill bidra i arbetet med att utveckla den offentliga upphandlingen. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte vill vi under Almegas Upphandlingsdag inspirera till utvecklade offentliga affärer, till nytta för både offentlig sektor och tjänstesektorn. Våra seminarier kommer att sätta fokus på viktiga sakfrågor och inspirerande exempel för fortsatt utveckling av upphandling av tjänster. Genom samarbetet med Mötesplats Offentliga Affärer kan vi även erbjuda en mötesplats för nätverkande mellan leverantörer och upphandlande organisationer. Varmt välkomna!

Se programmet nedan och läs mer om Almegas Upphandlingsdag här.

Moderatorer för Almegas Upphandlingsdag

  Moderatorer för Almegas Upphandlingsdag

  ● Ulrica Dyrke, Jurist och näringspolitisk expert avseende offentlig upphandling Almega
  ● Johan Lahne, Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

  Anförande av Civilminister Erik Slottner
  • 11:00-11:10

  Anförande av Civilminister Erik Slottner

  ● Erik Slottner, Civilminister

  Framtidens tjänsteupphandling
  • 11:10-12:10

  Framtidens tjänsteupphandling

  Framtidsspaning avseende tjänsteupphandling. Samhället står inför stora utmaningar. Vi lyfter och diskuterar framtidens offentliga sektor och dess förutsättningar att på bästa sätt kunna möta dessa utmaningar. Krävs det en omställning? Vilka är behoven? Hur kan tjänstesektorn bidra till hanteringen av utmaningarna nu och framöver?

  ● Sven-Olov Daunfeldt, Chefsekonom Svenskt Näringsliv
  ● Annika Wallenskog, Chefsekonom Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  ● Ann Öberg, VD Almega

  Utdelning av Anbudspriset
  • 12:10-12:20

  Utdelning av Anbudspriset

  Anbudspriset delas ut för åttonde året. Detta är marknadens sätt att hylla upphandlare som gör ett gott jobb och står bakom ett affärsmässigt upphandlat avtal. Priset delas ut till upphandlare som har satt sig in i branschen och genom god dialog med dess aktörer ställt väl avvägda och uppföljningsbara krav i upphandlingen och på så sätt skapat förutsättningar för en kvalitativ leverans som möter användarnas behov. På scen presenteras de tre toppkandidaterna till att vinna årets Anbudspris.

  ● Ulrica Dyrke, Ordförande föreningen Anbudspriset
  ● Claus Forum, Styrelsens representant i juryn för föreningen Anbudspriset

  • 13:40-14:10

  Rätt kvalitet till rätt pris – visst är det möjligt

  Osunt prisfokus i tjänsteupphandlingar upplevs som ett stort problem vilket riskerar att urholka kvaliteten i leveransen och får företag att avstå från att delta. Vid detta seminarium kommer vi att lyfta denna fråga och med konkreta exempel diskutera hur upphandlingar kan balansera pris och kvalitet utifrån upphandlande organisationers behov.

  ● Medverkande släpps inom kort.

  • 14:30-15:00

  Fortsättning på seminariet: Rätt kvalitet till rätt pris – visst är det möjligt

  Osunt prisfokus i tjänsteupphandlingar upplevs som ett stort problem vilket riskerar att urholka kvaliteten i leveransen och får företag att avstå från att delta. Vid detta seminarium kommer vi att lyfta denna fråga och med konkreta exempel diskutera hur upphandlingar kan balansera pris och kvalitet utifrån upphandlande organisationers behov.

  ● Medverkande släpps inom kort.

  • 15:20-15:50

  Uppföljning – grunden för sunda offentliga affärer

  För att säkerställa sunda och kvalitativa upphandlingar är uppföljning en grundläggande faktor. Men vad är det som ska följas upp? Och hur kan uppföljningen förbättras och effektiviseras? I detta seminarium kommer vi att fokusera på vikten av uppföljning i tjänsteupphandlingar och med hjälp av konkreta exempel visa på hur uppföljning kan bidra till att säkerställa kvaliteten på leveranserna samt förbättra affärsrelationerna mellan upphandlande organisationer och leverantörer för sunda offentliga affärer.

  ● Medverkande släpps inom kort

  • 16:20-17:10

  Tjänsteupphandling – ett verktyg för att uppnå hållbarhetsmål

  Vilken roll har de offentliga upphandlingarna för att hållbarhetsmål ska uppnås? Hur kravställs hållbarhet på ett verkningsfullt sätt i tjänsteupphandlingar? Hur arbetar tjänsteföretagen med lösningar på hållbarhetsutmaningar och vad kan tjänstesektorn bidra med? Detta och mycket mer diskuteras utifrån konkreta exempel på hållbara lösningar i tjänstesektorn. Exemplen tar sikte på social hållbarhet, klimat- och miljö samt digitaliseringens möjligheter.

  ● Medverkande släpps inom kort