fbpx

Almegas Upphandlingsdag 2023

Almega samlar 11 500 tjänsteföretag och vill bidra i arbetet med att utveckla den offentliga upphandlingen. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte vill vi under Almegas Upphandlingsdag inspirera till utvecklade offentliga affärer, till nytta för både offentlig sektor och tjänstesektorn. Våra seminarier kommer att sätta fokus på viktiga sakfrågor och inspirerande exempel för fortsatt utveckling av upphandling av tjänster. Genom samarbetet med Mötesplats Offentliga Affärer kan vi även erbjuda en mötesplats för nätverkande mellan leverantörer och upphandlande organisationer. Varmt välkomna!

Se programmet nedan och läs mer om Almegas Upphandlingsdag här.