fbpx

Handslaget 2024

Handslaget 2024

Vem tar hem årets vinst?

I samband med Mötesplats Offentliga Affärer delas priset ”Handslaget”
ut till årets främsta offentliga upphandling. 

Priset tillfaller den eller de som genomfört, alternativt medverkat till, en synnerligen god affär/upphandling inom offentlig förvaltning. Priset kan även tillfalla en eller flera personer som genom engagemang och skicklighet arbetat med att utveckla upphandlingsfunktionen genom att, till exempel, kompetenssäkra organisationen, stimulerat till nytänkande eller bidragit till en sund utveckling inom offentlig upphandling.

Utmärkelsen är ett pris som instiftades av tidningen Offentliga Affärer 2008 och som fått stor uppmärksamhet bland såväl offentligt anställda som leverantörer, liksom medialt.

I formuläret nedan kan du nominera den person som du tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet för sitt arbete.

Nomineringen stänger 23 augusti 2024!

Vinnarna av Handslaget 2023

Martina Skog & Sara Wedne
Upphandlare, Huddinge kommun

Martina Skog och Sara Wedne har, i den stora och viktiga upphandlingen av skyddat boende, genom dialog och ett intensivt fotarbete, lyckats stimulera ett stort antal idéburna aktörer att lämna anbud i konkurrens med kommersiella aktörer. Deras arbete resulterade i att 9 av de 24 leverantörer som vann upphandligen var idéburna organisationer. Martina och Sara har på detta sätt visat att ideburna organisationer står sig väl i konkurrensen med kommersiella aktörer.