VINNAREN AV

HANDSLAGET 2022 - Helena-Maria Olsson Hedberg

I samband med Mötesplats Offentliga Affärer delas priset – ”Handslaget” – ut för årets främsta offentliga affär.

Priset tillfaller den eller de som genomfört, alternativt medverkat till, en synnerligen god affär/upphandling inom offentlig förvaltning. Priset kan emellertid också gå till personer som genom engagemang och skicklighet arbetat med att utveckla upphandlingsfunktionen genom att, till exempel, kompetenssäkra organisationen – i samklang med Mötesplats Offentliga Affärers syfte, att stimulera till nytänkande och bidra till en sund utveckling inom offentlig upphandling.

På bild: Helena-Maria Olsson Hedberg, Alingsås kommun