fbpx

Vill ni göra affärer med offentlig sektor?

Vill ni göra affärer med offentlig sektor?

Tillsammans för goda offentliga affärer

Har ni lösningar för att effektivisera och förbättra Sveriges offentliga sektor?

Då är Mötesplats Offentliga affärer rätt arena för er. För att säkerställa goda offentliga affärer krävs dialog och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Dialogen mellan leverantör och beställare finns redan idag, men behöver fortsätta utvecklas.

På Mötesplats Offentliga Affärer får ni som leverantör möjligheten att föra dialog med de som fattar besluten inom våra offentliga verksamheter. Här kan ni bygga relationer och visa ert företags bästa lösningar för att kommun, stat och region ska kunna skapa effektiva och hållbara organisationer.

Var med, ställ ut och visa vad ni kan erbjuda beslutsfattarna i det offentliga Sverige.

Därför ska ni ställa ut eller delta som partner

Träffa de som tar besluten

De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas finns på plats! Ni träffar bland annat upphandlingschefer, inköpschefer, upphandlare, inköpare och beslutsfattare från kommuner, myndigheter och regioner, samt personer som har stort inflytande över investeringar i det offentliga Sverige på ett och samma ställe.

Skapa och utveckla viktiga relationer

Som utställare är ni i centrum för det offentliga Sverige och deltar vid mötesplatsen för att stärka ert varumärket och skapa nya affärsmöjligheter. Ert deltagande erbjuder många möjligheter till kontakt utöver själva utställningen, så som gemensamma luncher, fika, mingel och bankett. Här kan ni förstärka era relationer och påverka och visa på fördelarna med ert budskap på ett oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger positiva effekter även långt efter genomförandet.

Spara tid och resurser

Här effektiviserar du säljarbetet genom att träffa en noga utvald målgrupp inom offentlig sektor. Under mässans två dagar har ni möjligheten boka in lika många kundmöten som det annars tar flera månader att genomföra. På mässgolvet erbjuder vi loungeytor för era kundmöten. 

Det senaste inom offentliga affärer

Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är aktuellt, inspirerande och utbildande! Besökarna har avsatt tid och pengar för att ta sig till dagarna, vilket säkerställer engagerade och nyfikna deltagare som har stort inflytande över investeringar som har stort inflytande över investeringar som skapar goda offentliga affärer.

Här träffar du deltagare från:

 • Kommuner 
 • Regioner 
 • Myndigheter 
 • Kommunala bolag 
 • Regionala bolag 
 • Statliga bolag 
 • Universitet 
 • Kommersiella bolag 

Med befattningar som:

 • Upphandlare, upphandlingsansvarig, -chef, -strateg,
  -konsult, -ledare, -analytiker
 • Inköpare, inköpsansvarig, – chef, – strateg,
  -samordnare, -analytiker
 • Jurist, -advokat
 • Verksamhetschef, förvaltningschef och politiskt sakkunniga 
 • Kommundirektör
 • Kommunstyrelsens ordförande

Kontakta oss för att höra mer

Martin Nyman
Säljansvarig

E-post:
martin.nyman@hexanova.se Telefon:
+46 (0)734- 43 10 90

Lena Johannesson
Sales Executive

Epost: lena.johannesson@hexanova.se
Telefon: 
+46 (0)733 – 80 09 09

Kristian Slättberg
Partneransvarig

E-post: kristian.slattberg@hexanova.se
Telefon:
+46 (0)707-90 39 72