fbpx

Välkommen till Anbudsmässan!

För att säkerställa goda affärer krävs dialog och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Dialogen mellan leverantör och beställare finns redan idag, men behöver förbättras.

Genom att finnas på plats i utställningen under Mötesplats Offentliga Affärer får du möjligheten att föra dialog med de som fattar besluten. Du kan påverka och skapa bättre förutsättningar.

 

Det senaste inom offentliga affärer

Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är aktuellt, inspirerande och utbildande! Besökarna har avsatt tid och pengar för att ta sig till dagarna, vilket säkerställer engagerade och nyfikna deltagare som har stort inflytande över investeringar som har stort inflytande över investeringar som skapar goda offentliga affärer.

Skapa och vårda viktiga relationer

Som utställare är ni i centrum för det offentliga Sverige och deltar vid mötesplatsen för att stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter. Ert deltagande erbjuder många möjligheter till kontakt utöver själva utställningen, så som gemensamma luncher, fika, mingel och bankett där ni kan påverka och visa på fördelarna med ert budskap på ett oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger positiva effekter inte bara under utan även långt efter genomförandet.

Träffa de som tar besluten

De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas finns på plats! Du träffar bland annat Uphhandlingschefer, Inköpschefer, Upphandlare, Inköpare och ledningsgrupper från kommuner myndigheter och regioner, samt personer som har stort inflytande över investeringar i det offentliga Sverige på ett och samma ställe.

Vill du veta mer om utställningen?

Då är du varmt välkommen att kontakta Martin Nyman, ansvarig för utställningen i samband med Mötesplats Offentliga Affärer.

E-post

martin.nyman@hexanova.se

Telefon

0734 - 43 10 90

Vill du veta mer om partnerskap?

Då är du varmt välkommen att kontakta Kristian Slättberg, partneransvarig på Hexanova.

E-post

kristian.slattberg@hexanova.se

Telefon

0707 - 90 39 72