fbpx
Konferensprogram

Dag 1 - Onsdag 9 november

Registrering och kaffe i utställningen
 • 08:00
 • Utställningen

Registrering och kaffe i utställningen

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar Trygg & Säker
 • 08:40
 • Andrea Hartmann Jovell
 • Plenum

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar Trygg & Säker

Andrea grundade Mingelskolan och har skrivit boken Framtoning, en handbok i personlig kommunikation för ledare i politik, offentlighet och näringsliv. Andrea är medryckande och äger ordets förmåga i uppdrag för såväl departement, riksdagsledamöter som Sveriges ledande företagsledare, kommuner, regioner och medarbetargrupper. Hon har ett lysande förbättringsmandat och beskriver sig som en hybrid mellan privat, offentlig, politik och media.

 • 08:50
 • Representant från den nya regeringen
 • Plenum

Så planerar regeringen att få bukt med den eskalerande grova kriminaliteten

Sverige har gått från toppen till botten när det gäller dödsskjutningar - hur vänder vi utvecklingen?
 • 09:10
 • Gunnar Appelgren, Poliskommissarie, Region Stockholm
 • Plenum

Sverige har gått från toppen till botten när det gäller dödsskjutningar - hur vänder vi utvecklingen?

Vi står inför ett riksdagsval och en av de avgörande frågorna för landets väljare spås vara tryggheten i samhället, de flesta partier tar därför chansen att profilera sig på området. Men, vilka är egentligen de konkreta åtgärder som våra politiska partier anser avgörande för att få landet ur en negativ spiral med ökande grov kriminalitet, urholkad trygghet och lägre förtroende för samhället som följd.

Paneldebatt
Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka tryggheten och bekämpa brottsligheten?
 • 09:40
 • Plenum

Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka tryggheten och bekämpa brottsligheten?

En av de avgörande frågorna är tryggheten i samhället. Vilka är egentligen de konkreta åtgärder som krävs för att få landet ur en negativ spiral med ökande grov kriminalitet, urholkad trygghet och lägre förtroende för samhället som följd?

Fika & mingel i utställningen
 • 10:20
 • Utställningen

Fika & mingel i utställningen

Behöver du och din organisation få hjälp med att utveckla er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media och allmänheten i krissituationer?
 • 10:50
 • Janne Josefsson, Journalist
 • Plenum

Behöver du och din organisation få hjälp med att utveckla er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media och allmänheten i krissituationer?

Panelsamtal
Betala eller bli nedstängd - hur skyddar vi oss mot ransomware och cyberattacker?
 • 11:20
 • Panelsamtal
 • Plenum

Betala eller bli nedstängd - hur skyddar vi oss mot ransomware och cyberattacker?

Ransomware attackerna ökar explosionsartat och utomlands har angrepp mot vårdsektorn fått dödlig utgång. Ett av flera nätverk, Revil tros ligga bakom tusentals cyberattacker, bland annat det välkända svenska COOP fallet. Landets myndigheter, kommuner och regioner drabbas ofta och i vissa fall får det stora konsekvenser. Hur undviker du att din organisation drabbas och vad bör du göra om hotet blir verklighet?

● Peter Werdenhoff, Chief Technologist, HPE Sverige
● Josefine Östfeldt, IT-säkerhetschef, Skatteverket
● Mikael Hammarström, Senior Consultant, KnowIT
● Sofia Staaf Fredriksen, Informationssäkerhetssamordnare, Apoteket
● Jan Olsson, Kriminalkommissarie och Verksamhetsutvecklare på SC3 Swedish Cybercrime Centre, NOA

Lunch med efterföljande mingel i utställningen
 • 12:10
 • Lunchrestaurangen

Lunch med efterföljande mingel i utställningen

Parallella spår 1
 • 13:40
 • Charlotta Gustafsson, Utredare och biträdande enhetschef, BRÅ
 • Lokal presenteras inom kort

Prevention: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022 - nuläge och utvecklingsbehov

Parallella spår 1
Cybersäkerhet: Du kan lita på mig... vem eller vad pratar jag med i dagens och morgondagens digitala samhälle?
 • 13:40
 • Peter Werdenhoff, Chief Technologist, HPE Sverige
 • Lokal presenteras inom kort

Cybersäkerhet: Du kan lita på mig... vem eller vad pratar jag med i dagens och morgondagens digitala samhälle?

En säker framtid för medborgare bygger på rätt data från rätt individ vid rätt tillfälle och med rätt befogenheter ges tillgängligt på den eller de plattformar som jag väljer tid från annan. Hur ska man skilja på den goda information och den mörka sidans bluff? Vad kan jag som sändare av offentlig och individanpassad information tänka på. Hur kan jag som mottagare säkra att det är rätt data jag tar ställning till?

Parallella spår 1
Risk & Kris: Radikalisering – från rekrytering till avhopp
 • 13:40
 • Panel
 • Lokal presenteras inom kort

Risk & Kris: Radikalisering – från rekrytering till avhopp

Vad är det som gör att ungdomar kan lockas in i kriminella kretsar och extremistmiljöer, hur går det till när de rekryteras och vad kan omvärlden göra för att motverka rekryteringen och motivera till avhopp?

● Håkan Järvå, Psykolog och författare

Parallella spår 1
Trygghet i praktiken: Är normativa krav vid intrångsskydd tillräckliga för din verksamhet?
 • 13:40
 • Tommy Sköld, Säkerhetskonsult, Projsec
 • Lokal presenteras inom kort

Trygghet i praktiken: Är normativa krav vid intrångsskydd tillräckliga för din verksamhet?

Vi lever i en ombytlig värld, där angriparen har en hög anpassningsförmåga. Verklighetens hotbild stämmer därför inte alltid överens med befintliga standarder och normer för den fysiska säkerheten. Är de krav som ställs på intrångsskydd tillräckliga? Vart finns incitamenten för att förhöja den egna säkerheten?

Parallella spår 2
Prevention: Norrtäljes bästa tips!
 • 14:20
 • Rep från Norrälje kommun
 • Lokal presenteras inom kort

Prevention: Norrtäljes bästa tips!

Parallella spår 2
Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!
 • 14:20
 • Martin Bergling, Projektkoordinator, RISE
 • Lokal presenteras inom kort

Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!

Presentationen beskriver arbetet med innovationsnoden för cybersäkerhet, även kallad Cybernoden. Noden har idag över 100 medlemmar, både inom privat och offentlig sektor. Hur kan man som organisation och som säkerhetsmedarbetare dra nytta av Cybernodens arbete?

Parallella spår 2
Risk & Kris: Att hantera oro för våldsbejakande extremism
 • 14:20
 • Lokal presenteras inom kort

Risk & Kris: Att hantera oro för våldsbejakande extremism

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som kommer upp väldigt sällan, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. För att hjälpa yrkesverksamma att hantera oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit fram ett bedömningsstöd. Hur är bedömningsstödet utformat? Vilka frågor är viktiga att ställa? Vilka risk- och skyddsfaktorer bör vi vara uppmärksamma på?

● Lenita Törning Ph.D, Utredare, CVE CVE
● Emma Holmgren, Rådgivare, CVE

Parallella spår 2
Trygghet i praktiken: Tryggare Trelleborg
 • 14:20
 • Lokal presenteras inom kort

Trygghet i praktiken: Tryggare Trelleborg

För 1,5 år sedan tog kommunledningen i Trelleborg beslut om att inrätta Tryggare Trelleborg och där skapa direkt koppling till den högsta ledningen för att få till bättre styrning och förhoppningsvis även effekt. Samtliga insatser rörande trygghetsfrågor samlades då under ett paraply och en processledare tillsattes som ingår i en strategigrupp direkt under kommunledningen.

Med Tryggare Trelleborg samverkar samtliga förvaltningar inom kommunen för att öka den upplevda tryggheten för invånarna. Inom ramen för Tryggare Trelleborg har det efter analyser, rapporter och kommunala politiskt fattade beslut, tagits fram 8 fokusområden. Inom varje fokusområde finns det flertalet arbetsgrupper som arbetar med operativa frågor. Sedan 2019 har kommunen arbetat med konceptet EST – Effektiv samordning för trygghet, och under våren 2022 utvecklat ett rapporteringsverktyg där alla invånare kan rapportera om upplevda otrygga platser.

● Sebastian Meglic, Säkerhetssamordnare, Trelleborgs kommun
● Sarah Søndergaard, Säkerhetssamordnare, Trelleborg, Skurup och Vellinge kommun

Fika och mingel i utställningen
 • 14:50
 • Utställningen

Fika och mingel i utställningen

Tillit till polis ger mer trygghet
 • 15:20
 • Martin Lazar, Polis och föreläsare
 • Plenum

Tillit till polis ger mer trygghet

Martin kom till Sverige som 15-åring från Irak och berättar här om sin bakgrund, uppväxt, flyktresan, motgångar, och nya möjligheter för individer och grupper i utanförskap. Idag arbetar Martin med PAR (polis, ambulans och räddningstjänst) i Botkyrka, som han har skapat och drivit på. Hur skapar man en bättre relation mellan ungdomar och blåljuspersonal? Vilken betydelse har just inkludering och förståelse för att skapa trygghet för människor i utsatthet?

Diplomati som förebyggare av kriser och konflikter
 • 16:00
 • Jan Eliasson, Diplomat och f.d. vice generalsekreterare, FN
 • Plenum

Diplomati som förebyggare av kriser och konflikter

Konflikter kan undvikas och en eskalerande hotfull situation kan elimineras genom tillgången till förhandling och diplomati. Ta del av klokskap och värdefulla tips kring konfliktlösning, lyssna till exempel från några av vår tids största konflikthärdar och hur de löstes genom förhandling. Njut av ett unikt möte med en av vår tids främsta diplomater och dra nytta av åratal av erfarenhet i konsten att undvika konflikter med dödlig utgång.

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen
 • 17:00
 • Plenum

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen

Mingel i utställningen
 • 17:10
 • Utställningen

Mingel i utställningen

BANKETT
Bankett med underhållning och prisutdelning av Omfamningen
 • 19:00
 • Norra Latin

Bankett med underhållning och prisutdelning av Omfamningen

Njut av en härlig kväll med trerätters middag, underhållning och prisutdelning av "Omfamningen". Priset delas ut till årets trygghetsskapare i samarbete med tidningen Offentliga Affärer.

Konferensprogram

Dag 2 - Torsdag 10 november

Registrering och kaffe i utställningen
 • 08:00
 • Utställningen

Registrering och kaffe i utställningen

En nulägesrapport & trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige
 • 09:00
 • Jonas Trolle, Chef, CVE
 • Plenum

En nulägesrapport & trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige

Följ med på en föreläsning som ger dig den aktuella bilden av terrorhoten mot det svenska samhället av idag. Ta del av det senaste läget i en övergripande omvärldsspaning om våldsbejakande islamism, högerextremism och den autonoma miljön. Vart finner vi de största hoten mot samhället och demokratin idag?

Panelsamtal
Hur förbättrar vi säkerheten i skolan?
 • 09:20
 • Panelsamtal
 • Plenum

Hur förbättrar vi säkerheten i skolan?

Jonas Trolle, regeringens särskilda utredare inleder med att berätta om sitt uppdrag att utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. En efterföljande panel modereras av Jonas Trolle och lyfter högaktuella frågor såsom:
- Hur samordnas alla aktörer som har olika uppdrag?
- Går det egentligen att förhindra skolattentat?
- Hur ser arbetet ut idag och vad görs i förebyggande syfte?

● Moderator: Jonas Trolle, Chef, Center mot Våldsbejakande Extremism
● Christer Mattsson, Forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet
● Sofia Wikman, docent Kriminologi, Högskolan i Gävle

Fika & mingel i utställningen
 • 10:00
 • Utställningen

Fika & mingel i utställningen

Om Encrochat - hur polis och åklagare med hjälp av krypterad information lyckades desarmera ett av Sveriges farligaste gäng
 • 10:30
 • Anna Stråth, Åklagare i målet mot Vårbynätverket i Stockholm
 • Plenum

Om Encrochat - hur polis och åklagare med hjälp av krypterad information lyckades desarmera ett av Sveriges farligaste gäng

En föreläsning om hur knäckandet av den krypterade chattfunktionen EncroChat medförde att polis och åklagare kunde desarmera Vårbynätverket – ett av Sveriges farligaste kriminella gäng. Vad krävs för att lagföra medlemmarna i ett kriminellt nätverk och hur når vi dit?

Panelsamtal
Ny lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete - så gör du!
 • 11:10
 • Panelsamtal
 • Plenum

Ny lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete - så gör du!

Brottsförebyggande ansvar blir lag. Betänkandet föreslår att det införs en ny lag som anger vilka krav som ställs på kommunernas brottsförebyggande arbete. Hur tänkte man vid införandet av den nya lagen och har och vad innebär detta för våra kommuner?

● Malin Ekbladh, Säkerhetschef, Trelleborgs kommun
● Magnus Lindgren, Generaldirektör, Ett Tryggare Sverige

 • 11:40
 • Plenum

Kommande programpunkt

Lunch med efterföljande mingel i utställningen
 • 12:10
 • Lunchrestaurangen

Lunch med efterföljande mingel i utställningen

Parallella spår 3
Prevention: Människan Bakom Uniformen (MBU) - Om ungdomsinflytande och fruktbara möten mellan unga och uniformsbärande vuxna
 • 13:40
 • Janina Sabra, 2020 års vinnare av Omfamningen
 • Lokal presenteras inom kort

Prevention: Människan Bakom Uniformen (MBU) - Om ungdomsinflytande och fruktbara möten mellan unga och uniformsbärande vuxna

I ett led att nå ökad förståelse för den uniformsbärande personalens vardag och arbetsvillkor har Göteborgs stad i samverkan med olika aktörer skapat en dialoginriktad utbildningsverksamhet. Syftet är att ungdomarna ska få lära känna människan bakom uniformen OCH att samhällsstödjande funktioner ska få lära känna ungdomen under kepsen. Målet är att komma närmare varandra som individer fysiskt/socialt, och att skala av lagren av okunskap och otrygghet som upplevdes ligga mellan de olika samhällsgrupperna.

Parallella spår 3
Cybersäkerhet: Kommande programpunkt
 • 13:40
 • Lokal presenteras inom kort

Cybersäkerhet: Kommande programpunkt

Parallella spår 3
 • 13:40
 • Lokal presenteras inom kort

Risk & Kris: Kommande programpunkt

Parallella spår 3
Trygghet i praktiken: Hot, våld och säkerhet i skolan. Vad kan vi lära oss av USA?
 • 13:40
 • Sofia Wikman, docent, Högskolan i Gävle
 • Lokal presenteras inom kort

Trygghet i praktiken: Hot, våld och säkerhet i skolan. Vad kan vi lära oss av USA?

Sofia Wikman är docent i kriminologi och forskar om hot och våld i arbetslivet. År 2018 ca en månad efter attacken på Marjory Stoneman Douglas High School där 17 personer dödades, besökte hon Parkland, Florida för att studera hur man arbetar med säkerheten i amerikanska skolor.

Parallella spår 4
 • 14:20
 • Lokal presenteras inom kort

Prevention: Kommande programpunkt

Parallella spår 4
Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!
 • 14:20
 • Martin Bergling, Projektkoordinator, RISE
 • Lokal presenteras inom kort

Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!

Presentationen beskriver arbetet med innovationsnoden för cybersäkerhet, även kallad Cybernoden. Noden har idag över 100 medlemmar, både inom privat och offentlig sektor. Hur kan man som organisation och som säkerhetsmedarbetare dra nytta av Cybernodens arbete?

Parallella spår 4
Risk & Kris: Kriminella hittar ständigt nya vägar - Vad är nytt inom ekobrott?
 • 14:20
 • Mia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Lokal presenteras inom kort

Risk & Kris: Kriminella hittar ständigt nya vägar - Vad är nytt inom ekobrott?

Bostadsrättsföreningar, staten, företag och andra organisationer. Alla dessa utsätts för utsätts för ekonomisk brottslighet. Vad är nytt inom ekobrott? Hur utnyttjas svagheter inom lagstiftning och kontrollsystem för att begå ekobrott. Vi kommer att få en genomgång av nya brottsmodus och kriminellas verktyg från Ekobrottsmyndigheten.

Parallella spår 4
Trygghet i praktiken: Plattform för politiker och stadens medborgare
 • 14:20
 • Thomas Bull, Trygghetsutvecklare och föreläsare om hatbrottsfrågor
 • Lokal presenteras inom kort

Trygghet i praktiken: Plattform för politiker och stadens medborgare

Politiker lyssnar inte utan kör ett eget race……eller?
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter representeras av politiker från olika partier. De träffas i dialog kring samhällsfrågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter för att sedan vända sig utåt i staden och inhämta relevanta medborgares uppfattning i frågorna. Arbetet kräver samordning och samverkan från staden, civilsamhället och rättsväsendet.

Thomas Bull är trygghetssamordnare i Malmö stad med extra fokus på hatbrott. Med 25års erfarenhet inom polismyndigheten har han främst arbetat med människor i kris såsom brott i nära relation, nationell förhandlare i krissituation, utredare i katastrofområde samt att han startade och var chef för hatbrottsgruppen inom Malmöpolisen.

Fika och mingel i utställningen
 • 14:50
 • Utställningen

Fika och mingel i utställningen

Kommande programpunkt
 • 15:20
 • Plenum

Kommande programpunkt

 • 16:00
 • Plenum

Moderatorn avslutar Trygg & Säker 2022

Konferensprogram

Mötesplats Offentliga Affärer

Arbetet med 2023 års konferensprogram påbörjas inom kort. Vår förhoppning är att kunna presentera ett program i början av 2023.

Tills dess får du gärna spana in 2022 års konferensprogram för att få en bild av hur det kan se ut.

Vi hoppas få träffa dig på Mötesplats Offentliga Affärer 2023!