fbpx

Veckans spännande intervju har vi haft med Mattias Lindsmyr från Affärsutveckling och Upphandling AWS Nordics Public Sector och Mattias är ansvarig för Amazon Web Services (AWS) medverkan på Mötesplats Offentliga Affärer på Nacka Strandsmässan den 7-8 september 2022.

Hur går arbetet inför konferensen? Vad kommer ni att presentera?

”Våra förberedelser går bra och AWS kommer vara på plats med en monter samt delta på flera seminarier. Jag själv kommer berätta om AWS resa i Sverige sedan 2011, hur vår investering i Sverige bidrar till svenskt ekonomi och inte minst hur offentlig sektor kan upphandla publika molntjänster för att accelerera innovation och digitalisering. Vår europeiska säkerhetsstrateg Paul Ahlgren kommer även ge AWS syn på molntjänster och tredjelandsöverföringar med dess utmaningar och möjligheter.”

Vad tycker ni är det viktigaste som sker inom upphandlingsområdet idag?”Vi ser att de offentliga kunder som gör en helhetlig riskbedömning i molnfrågor, i linje med EDPBs rekommendationer, ofta kommer fram till att det går att använda molntjänster. Dessa kunder väger in flera viktiga aspekter av säkerhet i sin riskbedömning, t.ex. patientsäkerhet och data tillgänglighet, för att kunna leverera den bästa möjliga lösningen till sina användare.”

Vad ser ni mest fram mot under dessa dagar?”Vårt team ser fram mot att få träffa och lyssna på representanter från offentlig sektor och hur man ser på molntjänster och upphandling. Vi berättar gärna hur 10000-tals organisationer av alla storlekar inom offentlig sektor redan använder AWS molntjänster för att innovera och digitalisera viktiga tjänster som underlättar det moderna livet och skapar samhällsnytta.”

Mattias och AWS är delaktiga i seminarierna Offentligupphandling av publika molntjänster – för att möjliggöra digital transformering inom offentlig sektor, och AWS, molntjänster och tredjelandsöverföringar – så ser AWS på utvecklinge och framtiden.

Ta chansen att träffa Mattias! Välkommen till årets uppsättning av Mötesplats Offentliga Affärer!